Kommunális és lakóépületek időszakos szerelői ellenőrzése.

A kommunális és lakóépületek érintésvédelmének időszakos, kötelező felülvizsgálatát a 40/2017(XII.4)NGM rendeletben kiadott VMBSZ azaz a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat írja elő.Ennek megfelelően a villamos berendezéssel rendelkező épületekben,létesítményekben a vizsgálat elvégeztetése lakóházakban a tulajdonos,társasházakban az üzemeltető,munkahelyeken, intézményekben,a felelős vezető kötelessége és felelőssége.A szerelői ellenőrzéseket, erősáramú villamos szakember végezheti,aki a vizsgálat után vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki.A vizsgálat az Érintésvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat egyszerűsített formája,egyszerűbb számításokat és elemzéseket nem igénylő mérésekből,szemrevételezésből áll.A vizsgálat után a szakember jegyzőkönyvben rögzíti az esetleges hibákat/hiányosságokat, javaslatokat tesz azok kijavítására.